Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Giới thiệuHội Đông y Hà Nội nơi hội tụ, kế thừa, phát triển tinh hoa y học dân tộc

Năm 1958 Hội Đông y tỉnh Hà Tây được thành lập và năm 1960 Hội Đông y thành phố Hà Nội thành lập. Năm 2008 hai Hội hợp nhất thành Hội Đông y Hà Nội, trở thành Hội Đông y có quy mô tổ chức và đội ngũ hội viên đông đảo đứng đầu cả nước. Hơn 50 năm phấn đầu và trưởng thành bằng quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua khó khăn, thách thức đến nay, Hội Đông y Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc trên các mặt tổ chức và hoạt động.


Danh sách Ban Chấp hành Hội Đông y Hà Nội Khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020