Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Văn bản mẫu


Tai lieu ve Dai hoi

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu hồ sơ kết nạp hội viên mới + đổi thẻ

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng năm 2017

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu tờ trình kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quyết định 39 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT DUYỆT CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN”

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu báo cáo Hội,Chi hội trực thuộc năm 2017

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Hướng dẫn về việc thực hiện quy chế khen thưởng của Hôi Đông y Hà Nội

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

mẫu danh sách trích ngang kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Thông tư sô 29 QD cap cap lai GCN la luong y.doc

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu báo cáo quận,huyện hội năm 2017

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Nội dung câu hỏi và đáp án dùng cho kiểm tra cấp giấy chứng nhận là Lương y theo TT số 29 năm 2015

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download

Quy chế thi đua khen thưởng của TW Hội Đông y Việt Nam

Nhóm tài liệu : Danh sách văn bản
Download