Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 100 (12/12/2016)

BÀI SỐ 100 BÌNH VỊ GIA THANG

Giảm: Cam thảo còn 4g, sài hồ còn 3g

                   Lương y Nguyễn Như Ninh

Bài thuốc

                             1. Xương truật                                         12g

                             2. Hậu phác                                             08g

                             3. Trần bì                                                08g

                             4. Cam thảo                                             04g

                             5. Hương phụ                                           08g

                             6. Mộc hương                                           10g

                             7. Nga truật                                              08g

                             8. Chỉ thực                                               08g

                             9. Mạch nha                                             12g

                             10. Sơn tra                                               12g

                             11. Thần khúc                                          08g

                             12. Hoắc hương                                        04g

                             13. Sa nhân                                              04g

                             14. Can khương                                        04g

                         15. Đại táo                                         03 quả                                                                 16. Bạch truật                                            03 quả                 

 

                   Sắc uống ngày 1 thang.