Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Kế hoạch hoạt động dịp xuân Đinh Dậu 2017 (2/2/2017)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐÔNG Y

Số: 193 /KH-HĐY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỊP XUÂN ĐINH DẬU 2017

1. Ban Thường trực Hội tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà một số Lương y cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn Thành phố nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đối với Hội Đông y các quận và các Hội, Chi hội trực thuộc Hội Đông y Thành phố: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thừa kế 1, Chùa Bộc, Việt Hoa, Chi hội Văn phòng (lịch đi sẽ thông báo cụ thể tới các đơn vị).

2. Hội tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Đại danh y và Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 vào ngày 08/02/2017 (tức thứ tư ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Y Miếu Thăng Long vào 8h00, tại Đền thờ Danh y Lương dược hầu Hoàng Đôn Hoà vào 10h00.

3. Dự kiến tổ chức đoàn cán bộ, hội viên đi dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh và Thành phố Huế từ ngày 14/2 đến ngày 17/2/2017 tức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng Giêng năm Đinh Dậu. (Các đơn vị đăng ký Thành hội mới tổ chức, kinh phí 3.150.000đ/người).

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động dịp Xuân Đinh Dậu của Hội Đông y thành phố Hà Nội. Đề nghị đ/c Chủ tịch Hội Đông y các quận, huyện, thị xã; đ/c Chi hội trưởng các Chi hội trực thuộc Hội Đông y Thành phố triển khai tới từng hội viên, tập hợp số lượng hội viên tham gia đoàn dâng hương và đăng ký về Văn phòng Hội trước ngày 03/02/2017 tức ngày 07 tháng Giêng năm Đinh Dậu (đối với dâng hương tại Hà Nội). Đối với dâng hương tại tỉnh Hà Tĩnh các đơn vị đăng ký trước ngày 08/2/2017 tức ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ban tổ chức Hội Đông y Thành phố: Số 1 Bà Triệu - Hà Đông - Hà Nội.

Điện thoại: 0433.829795 ( máy lẻ 26 )

Di động: đ/c Nguyễn Hồng Minh 0968.687.847 – đ/c Kiều Anh Huy  0912.266.800.

 

 Nơi nhận:

- Uỷ viên BCH Thành hội.

- Chủ tịch Hội Đông y các quận, huyện, thị Hội và Chi hội trực thuộc.

- Lưu VT.

 

   TM. BCH HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     TTƯT.TS.BSCKII Nguyễn Hồng Siêm