Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 306 (10/31/2017)

BÀI SỐ 306

Tâm đắc chữa bệnh sưng đầu gối

Vy Thị Miền

Đông y Khu Hai Bà Trưng

  Bệnh phong thấp sưng đầu gối khi mới phát, bệnh nhân phần nhiều thấy đau người nhất là ở đầu gối, có người sưng cả hai đầu gối, có người sưng một bên đầu gối.

          Phép chữa: Khu phong trừ thấp.

          Bài thuốc gia truyền: uống trong.

          1. Đơn gối hạc cả rễ                                   20 gam

          2. Đơn tướng quân                                     20 gam

          3. Rễ cỏ sước sao vàng                               20 gam

          4. Rễ lá lốt sao qua                                     20 gam

          5. Cây đau xương tẩm rượu sao vàng           20 gam

          6. Thổ phục linh để sống                             20 gam

          7. Thiên niên kiện để sống                           20 gam

          8. Củ địa liền để sống                                  20 gam

          9. Nam bạch chỉ để sống                             20 gam

          10. Cẩu tích tẩm rượu sao                           20 gam (cạo hết lông vàng)

          11. Cam thảo sống                                      8 gam

          Các vị làm thành 1 thang, đổ 4 bát nước, sắc kỹ lấy 1 bát uống âm ấm, một thang sắc 2 lần, uống làm 2 lần trong 1 ngày vào lúc đói.

          Bài thuốc đắp ngoài:

          Cây vòi voi lấy cả cây củ, lá giã nát cho vào 1 ít muối đắp vào đầu gối sưng, khô lại thay miếng khác,lấy vải mỏng buộc chặt bên ngoài đến khỏi thì thôi.

          Kiêng ăn: Các thức ăn cay, nóng.