Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 310 (11/1/2017)

BÀI SỐ 310. Bài thuốc: Kiên tý thang gia vị


                   Nguyễn Hữu Gián

                             1. Khương hoạt                                          20 gam

                             2. Phòng phong                                          20 gam

                             3. Can khương                                           5 gam

                             4. Xuyên quy                                             15 gam

                             5. Xích thược                                             15 gam

                             6. Trích kỳ                                                 15 gam

                             7. Đại táo                                                   15 gam

                             8. Khương hoàng                                        12 gam

                             9. Trích thảo                                              5 gam

                             10. Quế chi                                                12 gam

                             11. Quế thanh                                            12 gam

                             12. Phụ tử                                                 6 gam

                             13. Tang bì                                                12 gam

                             14. Ngũ gia bì                                            12 gam

                             15. Bổ cốt toái                                           12 gam

                             16. Liên nhục                                            12 gam

                             17. Hoài sơn                                             12 gam

                             18. Kỷ tử                                                  12 gam

                   Tác dụng:

          Chữa kiên bối thống gia phong hoà nhiễm vào Thiếu dương, Thái dương và thoái hoá đốt sống cổ, vận động xoay ngoảnh khó rất đau, mạch Khẩn Huyền.

                   Liều dùng:

          1 lít nước sắc còn 250ml chia làm 2 lần uống cách nhau 30 phút.

                   Chỉ định:

          Chứng hàn thấp kiêm phong xâm nhập vào Thủ tam dương, làm cổ gáy vai lưng đau, vận động khó.

                   Chống chỉ định:

          Sốt cao,cổ cứng, mạch Phù Khẩn.

                   Kiêng kỵ:

          Kiêng tắm lạnh buổi tối, không ăn chất chua, tanh, lạnh khi đang chữa.