Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 312 (11/1/2017)

BÀI SỐ 312

Bài thuốc 2: Thủ túc ma tý thang

                             1. Huyền sâm                                          12 gam

                             2. Khổ sâm                                             4 gam

                             3. Đan sâm                                             8 gam

                             4. Nhũ hương                                         12 gam

                             5. Câu kỷ tử                                           4 gam

                             6. Bạch cúc hoa                                      4 gam

                             7. Kinh giới                                            4 gam

                             8. Phòng phong                                      8 gam

                             9. Uy linh tiên                                        12 gam

                             10. Thiên ma                                         8 gam

                             11. Câu đằng                                         8 gam

                             12. Hà thủ ô chế                                    4 gam

                             13. Xương bồ                                        8 gam

                   Tác dụng:

          Dưỡng âm huyết, lý khí, thông kinh, hoạt lạc, khu phong, trừ thấp, bình can, tức phong, chỉ kính.

                   Chủ trị:

          Chân tay tê.

                   Liều dùng:

          Sắc uống ngày 1 thang.

                   Kiêng kỵ:

          Sống lạnh, béo ngọt quá mức, các chất kích thích.