Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 315 (11/2/2017)

BÀI SỐ 315


Nguyễn Đắc Trọng

Thôn Đình Vỹ - Yên Trường - Gia Lâm

 

Bài thuốc:

                             1. Tam thất bắc                                                   10 gam

                             2. Khương hoàng                                                 10 gam

                             3. Xích thược                                                      10 gam

                             4. Khương hoạt                                                   12 gam

                             5. Hải đồng bì                                                     12 gam

                             6. Quế chi                                                           06 gam

                             7. Bạch truật                                                       10 gam

                             8. Phụ tử chế                                                      06 gam

                             9. Sinh khương                                                   06 gam

                             10. Cam thảo                                                      06 gam

                   Tác dụng:

          Dưỡng huyết thư cân khu phong tán hàn thông kinh lạc.

                   Cách dùng:

          Sắc uống ngày 1 thang.

                   Cấm kỵ:

          Phụ nữ có thai không được dùng.

                   Châm cứu:

          Dùng các huyệt sau: Giáp xa, Địa thương, Toản trúc, Thái dương, Nghinh hương (bên liệt), Hợp cốc (bên đối diện).

          Nếu bệnh kéo dài dùng thêm: Chi câu, Dương cốc, Huyền chung (cả 2 bên)

          Các huyệt châm bình bổ bình tả lưu kim 20 phút, ngày châm 1 lần (dùng máy điện châm).

 Chú ý: Trong thời gian bị bệnh nên giữ ấm vùng đầu mặt, tránh gió. Không ăn uống đồ lạnh.