Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 316 (11/2/2017)

BÀI SỐ 316. Tý chứng

                   Định nghĩa: Tý là bế tắc không thông. Tý chứng là bệnh có triệu chứng tay chân, Đại táo thịt, khớp xương mình mẩy đau đớn tê dại…..

Bài thuốc chữa phong hàn thấp tý:

                             1. Dây đau xương                                     20 gam

                             2. Rễ cỏ xước                                           15 gam

                             3. Cây bưởi bung                                      15 gam

                             4. Củ độc lực                                            15 gam

                             5. Rễ lá lốt                                                10 gam

                             6. Bạch truật                                             15 gam

                             7. Dây mặt quỷ                                         15 gam

                             8. Thiên niên kiện                                     15 gam

                             9. Thổ phục linh                                       20 gam

                             10. Cốt khí củ                                          15 gam

                             11. Dây chi chi                                          5 gam

                             12. Hy thiêm                                            10 gam

                             13. Ngũ gia bì                                           15 gam

                             14. Cát sâm                                              20 gam

          Sắc lấy nước uống.

                   Gia giảm:

          Đau nhức từ thắt lưng trở lên     Gia thêm: Xuyên khung 15g, Quế tiêm 10g

                                                          Bỏ Rễ cỏ xước

          Đau nhức từ thắt lưng trở xuống gia thêm: Rễ gấc 10g, Ô dược 15g, Bội rễ cỏ xước lên 20g.

          Đau vùng thắt lưng nhiều gia thêm: Cẩu tích 20g, Tỳ giải 20g, Đậu đen (sao) 20g.

          Chỗ đau sưng nóng nhiều gia Sinh địa 20g, Kim ngân 20g, Huyền sâm 15g, Hoàng bá 15g.

          Chỗ đau lạnh nhiều gia: Ô đầu chế 5g, Quế chi 10g.

          Chỗ đau di chuyển và nặng nề uống nguyên phương trên.