Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


1000 công trình nghiên cứu khoa học và bài thuốc gia truyền của các thầy thuốc Hà Nội - Bài số 323 (11/2/2017)

BÀI SỐ 323

Nguyễn Thị Loan

 

1- Rễ cây Cỏ xước.

2- Rễ cây Xấu hổ.

3- Hy thiêm thảo.  

4- Bối trắng, bối đỏ.

5- Cốt khí củ ( hoàn tán ngâm rượu uống )

Năm vị trên sao vàng sắc uống.

Vì là bài thuốc gia truyền không ghi nhận được dược tính. Thấy hiệu quả tốt, tôi làm tâm đắc báo cáo lên Hội.