Tel: 04.3382.4424

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Huyện ủy Ba Vì sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW. (6/9/2016)

compare naloxone and naltrexone

narcan vs naltrexone

naloxone or naltrexone

naltrexone naloxone treatment ourpeople.alberici.com

benadryl and pregnancy risks

benadryl and pregnancy

sertraline and alcohol use

sertraline 50 mg

viagra prodej inzerce

viagra prodej inzerce link
Ngày 11 tháng 9 năm 2013, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/07/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Thông tri số 02-TTr/TU, ngày 11/12/2008 của Thành ủy “ Về phát triển nền Đông y Việt nam và Hội Đông y Việt nam trong tình hình mới”.Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y, Bằng khen, Giấy khen cho 08 xã có chi hội Đông y và 16 cá nhân tiêu biểu

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/07/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Thông tri số 02-TTr/TU, ngày 11/12/2008 của Thành ủy “ Về phát triển nền Đông y Việt nam và Hội Đông y Việt nam trong tình hình mới”.Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y, Bằng khen, Giấy khen cho 08 xã có chi hội Đông y và 16 cá nhân tiêu biểu. Đến dự hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo Hội Đông y thành phố Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì, lãnh đạo các Phòng y tế, Trung tâm y tế, các tổ chức đoàn thể và Hội Đông y huyện, xã, các hội viên hội Đông y trong toàn huyện.

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà -  Phó Bí thư thường trực-Chủ tịch HĐND Huyện  đã tổng kết, đánh giá lại kết quả thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 02-TTr/TU của Thành ủy, cũng như công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì. Theo Báo cáo, trong 05 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đã ban hành 23 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển nền Đông y và hội Đông y của Huyện. Đã tổ chức được 34 hội nghị cho 11.135 lượt người về phát triển trồng, sản xuất, chế biến thuốc nam, cung cấp dược liệu cho khám, chữa bệnh. Củng cố, kiện toàn, tổ chức Hội Đông y, tạo điều kiện để Hội Đông y huyện có trụ sở làm việc. Tập hợp được 200 người hành nghề đông y ở 24 xã, thị trấn, đã tham gia xây dựng và sinh hoạt hội Đông y huyện. Tổ chức tập huấn cho 12.445 lượt người kiến thức về y học cổ truyền. Đào tạo chương trình sơ cấp Đông y cho 125 người. Khám chữa bệnh cho gần 200 nghìn lượt người trong năm 2012.Tại Hội nghị, đã có ba bài tham luận của hội viên tiêu biểu đề cập giải pháp tăng cường nguồn nhân lực phục vụ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm y tế xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Hồng Siêm Chủ tịch Hội Đông y thành phố đã phát biểu, chúc mừng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí lãnh đạo huyện, ngành y tế Huyện với sự nghiệp Đông y. Đề nghị các đồng chí quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển Hội viên, đào tạo chuyên môn cho hội viên nhất là Hội viên các xã vùng sâu, vùng xa. Chia sẻ với Hội viên các kinh nghiệm thực tế về công tác hội. Để làm việc tốt nhiệm vụ, Hội viên không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn mà còn rất cần các kỹ năng mềm và đặc biệt là thái độ sẵn sàng phục vụ bệnh nhân.

Đại diện Huyện ủy ông Hà xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy phát biểu, tổng kết Hội nghị, biểu dương những tập thể cá nhân đã đạt được các thành tích, đồng thời đề cập đến vấn đề phát triển dược liệu. Để có hiệu quả hơn cần qui hoạch cụ thể thành dự án. Đồng chí cám ơn chân thành, đến lãnh đạo của Hội Đông y thành phố Hà nội, đã dành cho Hội Đông y huyện và các hội viên sự quan tâm sâu sắc.

Hình ảnh Hội nghị

Đăng Thường