Tel: 024.33829795

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Tin Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 (10/22/2021)

 

8h sáng 22/10/2021 tại trụ sở văn phòng Hội Đông y thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quý III năm 2021 với những nội dung sau:
-       Hoàn thiện các quy định về tổ chức của Hội.
-       Hoàn thiện quyết định thành lập và điều lệ các Hội Đông y các Quận. Huyện, Thị xã.
-        Rà soát lại các tổ chức do Hội Đông y thành phố Hà Nội quyết định thành lập để quản lý theo quy định của pháp luật
-       Thống nhất đẩy mạnh cải cách hành chính trong các hoạt động của Hội.
-       Thông báo 1 số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động Hội.
-       Thông qua báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4.
-         Tiếp tục quán triệt triển khai công tác tham gia phòng chống dịch Covid 19
 

 

Có nhiều ý kiến tham luận của Ủy viên Ban Chấp hành về công tác tăng cường, củng cố, phát triển các cấp Hội. Hội nghị đã được nghe kêt luận và bế mạc Hội nghị của đồng chí Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội. Hội nghị thành công tốt đẹp.