Tel: 024.33829795

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ X, sơ kết công tác Hội quí I năm 2023 và tập huấn công tác thi đua khen thưởng (4/2/2023)

Ngày 31/03/2023 Hội đông y Thành phố Hà Nội đã phối hợp với công ty Cổ phần Ao Vua Tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ X Sơ kết công tác Hội quí I/2023 và tập huấn công tác thi đua khen thưởng.

 

Tham dự Hội nghị có TTND.THS.BS Nguyễn Văn Dung Chủ tịch Hội đông y Hà Nội, Ông Nguyễn Mạnh Thản giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Ao Vua, đại biểu các chi hội trực thuộc và một số khách mời.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

 

 

 

 

 

 Ban TT-HDYHN