Tel: 024.33829795

Email: hoidongyhn@gmail.com

Trang nhất » Hội đông y Hà Nội »


Hội nghị tập huấn công tác truyền thông năm 2023 (5/22/2023)

Ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2023. Hội đông y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông năm 2023

 

Tham dự Hội nghị có TS Trần Bá Dung Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam và TS.NB Hoàng Anh Tuấn. 

 

 TS Trần Bá Dung hướng dẫn cách xử lý khủng hoảng truyền thông

 

TS.NB Hoàng Anh Tuấn tập huấn cách đưa tin 

 

 CB Hội và thành viên Hội tham dự Hội nghị

 Ban TT HĐY